An / Luna

Nr. HCL

   

Cauta dupa ...

10.2020minuta din 16.10.2020minuta sedintei din 16.10.2020.pdf
10.2020minuta din 06.10.2020minuta sedintei din 06.10.2020.pdf
10.2020201casare-valorificarea unor bunuri mobile administrate de consiliul local onesti.pdf
10.2020200aprobare finantarea unor activitati cultural-artistice in anul 2020.pdf
10.2020199rectificare buget venituri si cheltuieli - municipiul onesti - anul 2020.pdf
10.2020198completare hotarare privind aderarea municipiului onesti la asociatia apa-canal constanta.pdf
10.2020197solutionare plangere prealabila privind actualizare plan urbanistic general - municipiul onesti.pdf
10.2020196reactualizare structura organizatorice spital municipal onesti - anul 2020.pdf
10.2020195modificar-completare pozitii inventar bunuri domeniul public al municipiului onesti.pdf
10.2020194actualizare-modificare lista obiective de investitii propuse a se realiza in anul 2020 si listele multianuale.pdf
10.2020193aprobare raport de evaluare pentru unele bunuri imobile din patrimoniul municipiului onesti.pdf
10.2020192aprobare facilitati transport public rutier pentru elevi-invatamant preuniversitar.pdf
10.2020191incheiere contract cofinantare extindere retele electrice de distributie calea brasovulu si calea bacaului.pdf
10.2020190incheiere contract cofinantare extindere retea de gaze strada victor babes.pdf
10.2020189incheiere contract cofinantare extindere retea de gaze strada calea marasesti.pdf
10.2020188modificare-actualizare documentatie-indicatori tehnico economici_lucrari modernizare infrastructura zona orizont-municipiul onesti.pdf
10.2020187modificare-actualizare documentatie-indicatori tehnico economici_lucrari modernizare biblioteca municipala onesti.pdf
09.2020minuta din 02.09.2020minuta sedintei din 02.09.2020.pdf
09.2020186avizare puz-construire statie captare, tratare, imagazinare si pompare apa potabila in municipiul onesti.pdf
09.2020185completare-modificare hcl privind actualizare plan urbanistic general-municipiul onesti .pdf
09.2020184prelungire mandate reprezentanti in consiliile de administratie unitati de invatamant-pana la validare nou consiliu local.pdf
09.2020183aprobare inchiriere un bun imobil ce apartine municipiului onesti - destinatie cabinet medical.pdf
09.2020182atestarea apartenentei unor imobile la domeniul privat al municipiului onesti.pdf
09.2020181aprobarea prelungirii unor contracte de inchiriere la centrul comercial piata.pdf
09.2020180instituire facilitati fiscale si aprobare procedura de anulare a accesoriilor obligatiilor fiscale afernte la 31.03.2020.pdf
09.2020179rectificare buget de venituri si cheltuieli al municipiului onesti pe anul 2020.pdf
09.2020178aprobare raport analiza servicii educatie si ingrijire timpurie-proiect romania creste cu tine.pdf
09.2020177aprobare schimbarea destinatiei unui imobil proprietate publica a municipiului onesti.pdf
09.2020176transmitere drept de concesiune asupra unui teren proprietatea municipiului onesti.pdf
09.2020175aprobare asociere municipiul onesti-parohia red pentru extindere cimitir in strada eternitatii.pdf
09.2020174indreptare eroare materiala la modificare contract de concesiune teren concesionat.pdf
09.2020173aprobare listaconstructori-proprietari de buna credinta care beneficiaza de dreptul de preemptiune la cumparare teren.pdf
09.2020172alegere presedinte de sedinta-luna octombrie 2020.pdf
08.2020minuta din 13.08.2020minuta sedintei din 13.08.2020.pdf
08.2020minuta din 10.08.2020minuta sedintei din 10.08.2020.pdf
08.2020171modificarea hotărârii consiliului local nr. 113 - 12.07.2018.pdf anexe
08.2020170modificarea, completarea și republicarea regulamentului privind autorizarea şi funcţionarea unităţilor comerciale.pdf anexe
08.2020169aprobarea modificării tarifului de precolectare, colectare și transportul deșeurilor municipale amestecate reciclabile.pdf anexe
08.2020168aprobarea listei de prioritate nr.2 pe anul 2020, în vederea repartizării, prin închiriere, a unei locuințe de serviciu.pdf anexe
08.2020167aprobarea listei de prioritate nr.2, în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor anl.pdf anexe
08.2020166aprobarea listei nr.3 pe anul 2020 a solicitanților eligibili în vederea emiterii atestatelor de administrator de condominii.pdf anexe
08.2020165aprobarea „planului de analiză şi acoperire a riscurilor'.pdf anexe
08.2020164rectificarea bugetului local.pdf anexe
08.2020163aprobarea organigramei și statului de funcţii.pdf
08.2020162aprobarea încetării cu acordul părţilor a unor contracte de închiriere.pdf
08.2020161modificarea hotărârii consiliului local nr. 130 din 29 iunie 2020.pdf
08.2020160aprobarea rapoartului de evaluare pentru unele bunuri imobile–terenuri.pdf
08.2020159aprobarea transmiterii drepturilor de concesiune.pdf anexe
08.2020158aprobarea modificării unui contract de concesiune.pdf anexe
08.2020157aprobarea concesionării unor bunuri imobile.pdf anexe
08.2020156aprobarea încetării cu acordul părţilor a contractului de concesiune.pdf
08.2020155atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului onesti a unor imobile.pdf anexe
08.2020154aprobarea dezmembrării unor imobile aparținând domeniului public_privat.pdf
08.2020153alegerea presedintelui de sedinta pentru luna septembrie 2020.pdf
08.2020152modificare presedinte de sedinta - luna august 2020.pdf
08.2020151aprobare buget proiect_totul va fi bine pentru spitalul municipal onesti- propus spre finantare prin fonduri europene.pdf
07.2020minuta din 28.07.2020minuta sedintei din 28.07.2020.pdf
07.2020minuta din 14.07.2020minuta sedintei din 14.07.2020.pdf
07.2020150privind modificarea bugetului reabilitare scoli din municipiului onesti-anul 2020.pdf
07.2020149privind rectificarea bugetului local al municipiului onesti-anul 2020.pdf
07.2020148privind instituirea zilei municipiului onesti in data de 18 iulie.pdf
07.2020147completare-modificare acord de principiu participare la cofinantare obiectiv de investitii_distributie gaze naturale in slobozia-onesti.pdf
07.2020146aprobare deviz general actualizat si indicatori tehnico-economici_reabilitare pod peste raul trotus.pdf
07.2020145privind rectificarea bugetului local al municipiului onesti-anul 2020.pdf
07.2020144aprobare incetare cu acordul scris al partilor pentru contractul de inchiriere nr.139 din 04.02.2020.pdf
07.2020143modificare comisie evaluare oferte - concesionare si inchirierea unor suprafete de teren.pdf
07.2020142acordare titlu cu gratuit drept legal de uz si servitute asupra unor suprafete de teren situate in municipiul onesti.pdf
07.2020141aprobare transmitere drepturi de inchiriere a unor spatii comerciale proprietatea municipiului onesti.pdf
07.2020140aprobare transmitere drepturi de concesiune asupra unor terenuri proprietatea municipiului onesti.pdf
07.2020139aprobare rapoarte de evaluare pentru unele bunuri imobile-terenuri aflate in proprietatea municipiului onesti.pdf
07.2020138aprobare preluare sector de drum national in administrarea consiliului local onesti.pdf
07.2020137aprobarea planului de masuri pentru buna gospodarire a municipiului onesti 2020-2021.pdf
07.2020136solutionarea unor plangeri prelalabile privind inchirierea unor spatii-functionare asociatii de proprietari.pdf
07.2020135atestarea apartenentei unor imobile-terenuri la domeniul privat al municipiului onesti.pdf
07.2020134alegerea presedintelui de sedinta pentru luna august 2020.pdf
07.2020133acordarea unui sprijin financiar unitatilor de cult religios recunoscute in romania.pdf
06.2020minuta din 29.06.2020minuta sedintei din 29.06.2020.pdf
06.2020minuta din 22.06.2020minuta sedintei din 22.06.2020.pdf
06.2020132modificare organigrama si stat de functii aparat de specialitate al primarului.pdf
06.2020131rectificare buget de venituri si cheltuieli al municipiului onesti.pdf
06.2020130aprobarea inchirierii unor bunuri imobile-proprietatea municipiului onesti.pdf
06.2020129modificare unor impozite si taxe speciale pentru anul 2020.pdf
06.2020128aprobarea organigramei si statului de functii pentru spitalul municipal onesti.pdf
06.2020127aprobare plan anual asigurare resurse destinate prevenirii situatiilor de urgenta -anul 2020.pdf
06.2020126modificare cost mediu lunar de intretinere si norma de hrana persoane varstnice.pdf
06.2020125solutionare plangere prealabila privind regulament functionare unitati comerciale in onesti.pdf
06.2020124adoptare masuri de protectie a mediului la instituire stare de urgenta.pdf
06.2020123insusire raport de evaluare unele bunuri imobile-terenuri.pdf
06.2020122insusire studiu de piata actualizat privind stabilire valori chirii si concesiuni terenuri si spatii.pdf
06.2020121aprobare concesionarea unor bunuri imobile-teren al domeniului privat municipiul onesti.pdf
06.2020120alegere presedinte de sedinta-luna iuluie 2020.pdf
06.2020119modificare documentatie si indicatori tehnico-economici pentru unele proiecte de investitii publice.pdf
05.2020minuta din 28.05.2020minuta sedintei din 28.05.2020.pdf
05.2020118dare in folosinta gratuita teren-12 mp-ministerului apelor si padurilor.pdf
05.2020117modificare-completare regulament cadru autorizare-functionare unitati comerciale.pdf
05.2020116aprobare deviz general reabilitare gradinita nr.14-municipiul onesti.pdf
05.2020115indreptare eroare materiala la retea scolara - anul 2020-2021.pdf
05.2020114rectificare buget local al municipiului onesti-anul 2020.pdf
05.2020113indexare impozite si taxe locale pentru anul 2021.pdf
05.2020112indreptare eroare materiala la prelungirea unor contracte de inchiriere.pdf
05.2020111trecerea unor imobile din domeniul privat in domeniul public-municipiul onesti.pdf
05.2020110completare la atestarea apartenentei unor imobile la domeniul privat-onesti.pdf
05.2020109inchiriere spatii libere pentru functionare asociatii de proprietari.pdf
05.2020108constituire comisie de evaluare oferte de vanzare bunuri imobile-municipiul onesti.pdf
05.2020107inchiriere prin licitatie suprafata de teren din cn grigore moisil - onesti.pdf
05.2020106inchiriere spatiu cu destinatia sediu de partid politic-filiala onesti.pdf
05.2020105indreptare eroare materiala privind transmitere drepturi de inchiriere spatii comerciale.pdf
05.2020104concesionare bunuri imobile-tere apartinand municipiului onest.pdf
05.2020103acordare cu titlu gratuit a dreptului de uz si de servitute legala asupra unor suprafete de teren.pdf
05.2020102transmitere drepturi de inchiriere asupra unor spatii comerciale.pdf
05.2020101transmitere drepturi de concesiune asupra unui teren proprietatea municipiului onesti.pdf
05.2020100alegere presedinte de sedinta - luna iunie-2020.pdf
04.2020minuta din 30.04.2020minuta sedintei din 30.04.2020.pdf
04.2020minuta din 13.04.2020minuta sedintei din 13.04.2020.pdf
04.2020minuta din 11.04.2020minuta sedintei din 11.04.2020.pdf
04.2020minuta din 08.04.2020minuta sedintei din 08.04.2020.pdf
04.202098rectificarea bugetului local al municipiului onesti - anul 2020.pdf
04.202097stabilire domenii si locuri publice unde se va presta munca in folosul comunitatii.pdf
04.202096aprobare regulament si procedura de finantare programe sportive de utilitate publica.pdf
04.202095aprobare modificari-completari regulament transport in regim de taxi si de inchiriere.pdf
04.202094aprobare modificari-completari regulamente organizare serviciul de transport public local.pdf
04.202093aprobare dare in folosinta gratuita_ un spatiu catre crucea rosie-filiala bacau.pdf
04.202092aprobare dare in folosinta gratuita _ un spatiu cu destinatiea sediu.pdf
04.202091solutionare plangere prealabila_d-na rodica taranu.pdf
04.202090alegere presedinte de sedinta - luna mai.pdf
04.202089acordare sprijin financiar veteranilor de razboi din municipiul onesti cu ocazia -zilei veteranilor de razboi.pdf
04.202088pentru rectificarea bugetului local al municipiului onesti - anul 2020.pdf
04.202087suspendare plata indemnizatii consilieri locali-municipiul onesti pe perioada starii de urgenta.pdf
04.202086asociere judet bacau cu municipiul onesti si spitalul municipal onesti pentru cumparare 10 echipamente ati-complete.pdf
04.202085aprobarea unor modificari in structura bugetului local-municipiul onesti, anul 2020.pdf
04.202084indreptare eroare materiala documentatie-indicatori tehnico-economici_proiect reparatii capitale, modernizare spital municipal onesti.pdf
04.202083aprobare documentatie-idicatori tehnico-economici_studui de fezabilitate-bransamente-anl 60 locuinte.pdf
03.2020minuta din 26.03.2020minuta sedintei din 26.03.2020.pdf
03.2020minuta din 18.03.2020minuta sedintei din 18.03.2020.pdf
03.2020minuta din 09.03.2020minuta sedintei din 09.03.2020.pdf
03.202082aprobarea modului de utilizare excedent bugetar pentru anul 2019 al dgas-onesti.pdf
03.202081aprobare asociere municipiul onesti cu asociatia septembrie medical pentru achizitie aparatura medicala si rectificare buget local.pdf
03.202080adoptare masuri economice si fiscal-bugetare pentru depasire situatie generata de covid-19.pdf
03.202079completare regulament de organizare si functionare- consiliul local onesti.pdf
03.202078aprobare atestare apartenenta imobile-terenuri intravilan la domeniul privat al municipiului onesti.pdf
03.202077aprobare lista nr.2-solicitanti eligibili emitere atestate _ administrator condominii din municipiul onesti.pdf
03.202076aprobare modificare hcl privind stabilire impozite si taxe locale pentru anul 2020.pdf
03.202075modificare-completare hcl aprobare act aditional la contract de delegare gestiune servicii de administrare domeniu public si privat.pdf
03.202074completare-modificare hcl dezmembrare-schimbare destinatie imobil ce are destinatia obor-municipiul onesti.pdf
03.202073completare hcl - aprobare drepturi de acces -executare lucrari de deviere instalatii de telecomunicatii.pdf
03.202072renuntare consiliul local onesti la dreptul de a cumpara un spatiu medical in b-dul oituz 7a-17.pdf
03.202071aprobareact aditional la contract de delegare gestiune servicii de administrare domeniu public si privat.pdf
03.202070aprobare prelungire duratei unor contracte de inchiriere-centrul comercial piata-municipiul onesti.pdf
03.202069aprobare modificare contract de concesiune-suplimentare suprafata teren concesionat si model act aditional.pdf
03.202068aprobare transmitere drepturi de inchiriere asupra unor spatii comerciale proprietate municipiului onesti.pdf
03.202067aprobare transmitere drepturi de concesiune asupra unor terenuri proprietate municipiului onesti.pdf
03.202066alegere presedinte de sedinta-luna aprilie 2020.pdf
03.202065masuri prevenire raspandire covid-19 la nivelul administratiei pietei, bazar, obor si parcari - municipiul onesti.pdf
03.202064masuri prevenire raspandire covid-19 la nivelul directiei generale de asistenta sociala - municipiul onesti.pdf
03.202063masuri prevenire raspandire covid-19 la nivelul administratiei publice locale - municipiul onesti.pdf
03.202062modificare asociere cu asociatia septembrie medical onestean pentru efectuarea unei donatii.pdf
03.202061aprobare dare in folosinta gratuita terenuri pentru realizare cimitir in municipiul onesti.pdf
03.202060aprobare buget de venituri si cheltuieli-domeniul public si privat-municipiul onesti.pdf
03.202059indreptare eroare materiala la stabilirea salariilor de baza functionari publici-personal contractual.pdf
03.202058aprobare cheltuieli organizare activitati cultural-artistice si religioase.pdf
03.202057aprobare modificari la bugetul de venituri si cheltuieli consolidat al municipiului onesti.pdf
02.2020minuta din 20.02.2020minuta sedintei din 20.02.2020.pdf
02.2020minuta din 07.02.2020minuta sedintei din 07.02.2020.pdf
02.202056emitere acord de principiu pentru participare la cofinantare investitii-infiintare distributie de gaze naturale-slobozia, municipiul onesti.pdf
02.202055aprobarea asocierii consiliul judetean, municipiului onesti si spitalul municipal la implementare proiect - reparatii capitale, modernizare si eficientizare energetica.pdf
02.202054declararea sfantului voievod stefan cel mare si sfant-patron spiritual si ocrotitor al municipiului onesti.pdf
02.202053darea in administrare clubului sportiv scolar onesti a unor bunuri din domeniul public onesti.pdf
02.202052aprobarea modificarii tarifelor operatorului eco sud si actului aditional nr.2.pdf
02.202051aprobare buget de venituri si cheltuieli consolidat pe anul 2020 al municipiului onesti.pdf
02.202050acordare accept de infiintare consortiu scolar-sanity.pdf
02.202049atestare apartenenta la domeniul privat a unor imobile terenuri fara constructii situate in intravilan.pdf
02.202048aprobarea prelungirii perioadei unor contracte.pdf
02.202047aprobarea regulamentului privind regimul juridic al drepturilor de proprietate publica si privata.pdf
02.202045aprobare preluare in administrarea consiliului local a unor bunuri mobile.pdf
02.202044aprobare drept de acces pe terenuri proprietatea municipiului onesti-realizare lucrari de telecomunicatii.pdf
02.202043actualizare comisie evaluare ofertanti-concesionare bunuri imobile.pdf
02.202042aprobare actualizare comisie mixta-atribuire in folosinta spatii cu alta destinatie decat de locuinta.pdf
02.202041aprobare transmitere drepturi de concesiune asupra unui teren proprietatea municipiului onesti.pdf
02.202040aprobare modificare contract de concesiune si model de act aditional.pdf
02.202039aprobare concesionare bunuri imobile-terenuri din domeniul privat.pdf
02.202038alegere presedinte de sedinta-luna martie 2020.pdf
02.202037aprobare inchirierea unui bun imobil ce apartine municipiului onesti.pdf
02.202036aprobare retea scolara-municipiul onesti_2020-2021.pdf
02.202035aprobare lista de prioritate nr.1-inchiriere locuinte tip anl.pdf
02.202034aprobare lista de prioritate nr.1-inchiriere locuinta de serviciu.pdf
02.202033aprobare modificari-completari regulament stabilire masuri de buna gospodarire-municipiul onesti.pdf
02.202032aprobare asociere municipiul onesti cu asociatia_septembrie medical onestean.pdf
02.202031aprobare documentatie si indicatori tehnico-economici actualizati_proiect reparatii-modernizare eficientizare energetica-spital onesti.pdf
01.2020minuta din 30.01.2020minuta sedintei din 30.01.2020.pdf
01.2020minuta din 23.01.2020minuta sedintei din 23.01.2020.pdf
01.2020minuta din 16.01.2020minuta sedintei din 16.01.2020.pdf
01.202030aprobare finantare proiect-monumentul jertfelor represaliilor staliniste- comuna mahala, ucraina.pdf
01.202029aprobare proiect-optimizare activitati orientate catre cetateni in municipiul onesti.pdf
01.202028stabilire salarii de baza pentru functionari publici si personal contractual-aparat de specialitate.pdf
01.202027aprobare tarife servicii administrare domeniu public si privat -dpp onesti.pdf
01.202026solutionare plangere prealabila impotriva regulament autorizare-functionare unitati comerciale.pdf
01.202025atestare apartenenta imobile, terenuri la domeniul privat-municipiul onesti.pdf
01.202024actualizare cu rata inflatiei-nivel redevente, chirii concesionare terenuri-municipiul onesti.pdf
01.202023aprobare regulament organizare si functionare -consiliul local onesti.pdf
01.202022aprobare plan actiuni-lucrari publice de interes local-ore de munca -beneficiari de ajutor social.pdf
01.202021aprobare modificare stat de functii - dgas municipiul onesti.pdf
01.202020aprobare cost mediu lunar intretinere-hrana beneficiari-camin persoane varstnice.pdf
01.202019modificare componenta consiliu comunitar consultativ - municipiul onesti.pdf
01.202018aprobare raport de activitate asistenti personali persoane cu handicap grav.pdf
01.202017transmiterea unor contracte de inchiriere asupra unor spatii - proprietatea municipiului onesti.pdf
01.202016aprobare transmitere drepturi de concesiune asupra unor terenuri - proprietatea municipiului onesti.pdf
01.202015aprobare dare teren 25 mp in administrare apm bacau.pdf
01.202014incetare contract de inchiriere pentru spatiul din victor babes, nr.1, onesti.pdf
01.202013aprobare organizare si finantare manifestari - ziua femeii -2020.pdf
01.202012aprobare cotizatie anuala la patrimoniul adis bacau - anul 2020.pdf
01.202011aprobare liste solicitanti eligibili - administrator de condominii.pdf
01.202010actualizare cu rata inflatiei - cuantum chirii locuinte sociale -aplicabile in anul 2020.pdf
01.202009actualizare cu rata inflatiei - cuantum chirii anl -aplicabile in anul 2020.pdf
01.202008aprobare redenumire si reorganizare biblioteca municipala onesti.pdf
01.202007alegere presedinte de sedinta -luna februarie 2020.pdf
01.202006aprobare propunere evaluare performante profesionale individuale - secretar general - municipiul onesti.pdf
01.202005indreptare eroare materiala-efectuare servicii notariale alipire-dezmembrarea unor imobile.pdf
01.202004procedura de lucru privind ridicare-transport-depozitare-eliberare vehicole stationate neregulamentar sau abandonate.pdf
01.202003modificare hcl preluare autoturism din patrimoniul dgas-onesti in patrimoniul municipiului onesti.pdf
01.202002organizare si finantare manifestari_24 manuarie - mica unire.pdf
01.202001aprobare utilizare excedent bugetar-2019 si lista provizorie de investitrii-2020.pdf