EVIDENTA POPULATIEI -- 0234.317.779 +++ Stare Civila -- 0234.324.248 +++ Centrala Telefonica - Primaria Municipiului ONESTI -- 0234.324.243 +++ Registratura Generala -- 0234.324.243 int.217 +++ Directia Economico-Financiara -- 0234.324.243 int.215 +++ Monitorizare Servicii Publice -- 0234.324.243 int.247 +++ Directia Administrativa -- 0234.312.530 +++ Achizitii Publice -- 0234.317.132 +++ Cadastru si Registru agricol -- 0234.324.243 int.220 +++ Birou Tehnic Investitii -- 0234.326.699 +++ Resurse Umane -- 0234.312.800 +++ Directia Urbanism -- 0234.324.243 int.222 +++ Evidenta populatiei -- 0234.317.779 +++ Impozite si taxe locale -- 0234.324.243 int.213 +++ Accesare Fonduri Europene -- 0234.310.142 +++ IT&C -- 0234.312.538 +++ Baze Sportive -- 0234.312.203 +++ Fond Locativ -- 0234.319.973 +++ Stare Civila -- 0234.324.248 +++ Directia de Asistenta Sociala -- 0234.318.320 +++ Piata, Bazar, Obor -- 0234.314.056 +++ Domeniul public si privat -- 0234.325.031

Consultare publica 2022

 

PROIECTE de  HOTĂRÂRI

supuse  Consultării  Publice - Anul  2022

 

 

 

 

 


Proiect  de Hotărâre  --referitor la elaborarea proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli consolidat al Municipiului Onesti pentru anul 2023, publicat în data de 15.12.2022

  Anunt proiect hotarare HCL

 Referat de aprobare - proiect HCL

 Proiect de Hotărâre  - proiect HCL

 * Raport de specialitate - proiect HCL   

 * Anexa     


Proiect  de Hotărâre  -- referitor la elaborarea proiectului de hotarare pentru aprobarea retelei scolare a municipiului Onesti pentru anul 2023-2024, publicat în data de 12.12.2022

  Anunt proiect hotarare HCL

 Referat de aprobare - proiect HCL

 Proiect de Hotărâre  - proiect HCL

 * Raport de specialitate - proiect HCL   

 * Anexa   


Proiect  de Hotărâre  -- privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbana a Municipiului Onesti pentru perioada 2022-2030, publicat în data de 02.11.2022

  Anunt proiect hotarare HCL

 Referat de aprobare - proiect HCL

 Proiect de Hotărâre  - proiect HCL

 * Raport de specialitate - proiect HCL   

 * Anexa    


Proiect  de Hotărâre  -- referitor la elaborarea proiectului de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a unor taxe speciale pe anul 2023, publicat în data de 21.10.2022

  Anunt proiect hotarare HCL

 Referat de aprobare - proiect HCL

 Proiect de Hotărâre  + anexa - proiect HCL

 * Nota de fundamentare - proiect HCL

 * Raport de specialitate - proiect HCL   

 * Erata Anexa 5   


Proiect  de Hotărâre  -- referitor la elaborarea proiectului de hotarare pentru aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte in vederea repartizarii locuintelor sociale, destinate inchirierii in municipiul Onesti, publicat în data de 21.10.2022

  Anunt proiect hotarare HCL

 Referat de aprobare - proiect HCL

 Proiect de Hotărâre  - proiect HCL

 * Raport de specialitate - proiect HCL  


Proiect  de Hotărâre  -- aprobarea Regulamentului privind autorizarea si desfasurarea activitatilor economice in municipiul Onesti, publicat în data de 14.09.2022

  Anunt proiect hotarare HCL

 Referat de aprobare - proiect HCL

 Proiect de Hotărâre  - proiect HCL

 * Raport de specialitate - proiect HCL   


Proiect  de Hotărâre  -- aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor masuri pentru buna gospodarire, pentru instaurarea unui climat de ordine si curatenie pe teritoriul municipiul Onesti, publicat în data de 30.08.2022

  Anunt proiect hotarare HCL

 Referat de aprobare - proiect HCL

 Proiect de Hotărâre  - proiect HCL

 * Raport de specialitate - proiect HCL  

 * Anexa - proiect HCL  


Proiect  de Hotărâre  -- aprobarea Regulamentului privind gestionarea deseurilor rezultate in urma executarii lucrarilor de constructii pe teritoriul administrative al municipiului Onesti, publicat în data de 12.07.2022

 Anunt proiect hotarare HCL

 Referat de aprobare - proiect HCL

 Proiect de Hotărâre  - proiect HCL

 * Raport de specialitate - proiect HCL  

 * Anexa - proiect HCL  


 Proiect  de Hotărâre  -- aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al Municipiului Onesti pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute conform legii, publicat în data de 12.07.2022

 Anunt proiect hotarare HCL

 Referat de aprobare - proiect HCL

 Proiect de Hotărâre  - proiect HCL

 * Raport de specialitate - proiect HCL  

 * Anexa - proiect HCL 


Proiect  de Hotărâre  -- aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal - reconversie functionala din platforma industriala petrochimica in zona industriala: productie, depozitare, spatii administrative si functiuni complementare - municipiul Onesti, Juderul Bacau, publicat în data de 06.07.2022

Anunt proiect hotarare HCL

Referat de aprobare - proiect HCL

Proiect de Hotărâre  - proiect HCL

* Raport de specialitate - proiect HCL  

* Meniul de prezentare - proiect HCL

* Avize + Planse 


Proiect  de Hotărâre  -- privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea ajutoarelor financiare de urgenta familiilor sau persoanelor singure care se afla in situatii de necesitate, publicat în data de 28.06.2022

Anunt proiect hotarare HCL

Referat de aprobare - proiect HCL

Proiect de Hotărâre + Anexa  - proiect HCL

* Raport de specialitate - proiect HCL   


Proiect  de Hotărâre  -- privind insusirea variantei finale a proiectului de stema a municipiului Onesti, judetul Bacaui, publicat în data de 23.05.2022

Anunt proiect hotarare HCL

Referat de aprobare - proiect HCL

Proiect de Hotărâre  - proiect HCL

* Raport de specialitate - proiect HCL  


Proiect  de Hotărâre  -- privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a cimitirelor proprietatea Municipiului Onesti, publicat în data de 23.05.2022

Anunt proiect hotarare HCL

Referat de aprobare - proiect HCL

Proiect de Hotărâre + ANEXA - proiect HCL

* Raport de specialitate - proiect HCL  


Proiect  de Hotărâre  -- privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a sistemului de parcare cu plata in municipiul Onesti, publicat în data de 25.03.2022

Anunt proiect hotarare HCL

Referat de aprobare - proiect HCL

Proiect de Hotărâre + ANEXA - proiect HCL

* Raport de specialitate - proiect HCL 


Proiect  de Hotărâre  -- privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte in vederea repartizarii locuintelor sociale, destinate inchirierii in municipiul Onesti, publicat în data de 09.03.2022

Anunt proiect hotarare HCL

Referat de aprobare - proiect HCL

Proiect de Hotărâre - proiect HCL

* Raport de specialitate - proiect HCL  


Proiect  de Hotărâre  -- privind actualizarea procedurilor de evaluare a organizatiilor non-guvernamentale in vederea inscrierii pe lista de prioritati pentru atribuirea unui spatiu cu alta destinatie decat aceea de locuinta, propietate publica sau privata a municipiului Onesti , publicat în data de 22.02.2022 

Anunt proiect hotarare HCL 

Referat de aprobare - proiect HCL

Proiect de Hotărâre - proiect HCL

* Raport de specialitate - proiect HCL  

* Anexa nr.1 - proiect HCL

* Anexa nr.2 - proiect HCL


Proiect  de Hotărâre - privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Domeniu Public si Privat Onesti SA pe anul 2022, publicat in data de 18.02.2022

Anunt proiect hotarare HCL

Referat de aprobare - proiect HCL

Proiect de Hotărâre - proiect HCL

* Raport de specialitate - proiect HCL  

 


Proiecte de Hotărâri supuse Consultării publice în  Anul 2021  


Proiecte de Hotărâri supuse Consultării publice în  Anul 2020  


Proiecte de Hotărâri supuse Consultării publice în  Anul 2019 


Proiecte de Hotărâri supuse Consultării publice în  Anul 2018


 

Adaugă comentariu


Codul de securitate
Actualizează