EVIDENTA POPULATIEI -- 0234.317.779 +++ Stare Civila -- 0234.324.248 +++ Centrala Telefonica - Primaria Municipiului ONESTI -- 0234.324.243 +++ Registratura Generala -- 0234.324.243 int.217 +++ Directia Economico-Financiara -- 0234.324.243 int.215 +++ Monitorizare Servicii Publice -- 0234.324.243 int.247 +++ Directia Administrativa -- 0234.312.530 +++ Achizitii Publice -- 0234.317.132 +++ Cadastru si Registru agricol -- 0234.324.243 int.220 +++ Birou Tehnic Investitii -- 0234.326.699 +++ Resurse Umane -- 0234.312.800 +++ Directia Urbanism -- 0234.324.243 int.222 +++ Evidenta populatiei -- 0234.317.779 +++ Impozite si taxe locale -- 0234.324.243 int.213 +++ Accesare Fonduri Europene -- 0234.310.142 +++ IT&C -- 0234.312.538 +++ Baze Sportive -- 0234.312.203 +++ Fond Locativ -- 0234.319.973 +++ Stare Civila -- 0234.324.248 +++ Directia de Asistenta Sociala -- 0234.318.320 +++ Piata, Bazar, Obor -- 0234.314.056 +++ Domeniul public si privat -- 0234.325.031

  

Comunicat de presa - Certificare ISO

Primăria Municipiului Onești a finalizat cu succes misiunea de audit de certificare a Sistemului Integrat de Calitate și Mediu și a primit Certificatele de atestare în conformitate cu Standadele Europene de Calitate ISO 9001:2008 și Mediu ISO 14001:2005.

Această realizare certifică faptul că serviciile publice generale de administrație publică locală sunt prestate la standarde europene atât din punct de vedere al calității cât și al mediului.

În același timp, au fost implementate integral toate cele 25 de standarde și principii generale de bună practică, acceptate pe plan internaţional şi în Uniunea Europeană ale Acquis-ului comunitar în domeniul controlului intern/managerial, conform Ordinului Ministerului Finanţelor Publice  nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial.

Dorim să mulțumim tuturor cetățenilor oneşteni pentru tot sprijinul acordat și îi asigurăm de respectul, eficiența și eficacitatea prestării serviciilor publice la standardele europene certificate!

 

Adaugă comentariu


Codul de securitate
Actualizează