Comunicat de presa - Certificare ISO

Primăria Municipiului Onești a finalizat cu succes misiunea de audit de certificare a Sistemului Integrat de Calitate și Mediu și a primit Certificatele de atestare în conformitate cu Standadele Europene de Calitate ISO 9001:2008 și Mediu ISO 14001:2005.

Această realizare certifică faptul că serviciile publice generale de administrație publică locală sunt prestate la standarde europene atât din punct de vedere al calității cât și al mediului.

În același timp, au fost implementate integral toate cele 25 de standarde și principii generale de bună practică, acceptate pe plan internaţional şi în Uniunea Europeană ale Acquis-ului comunitar în domeniul controlului intern/managerial, conform Ordinului Ministerului Finanţelor Publice  nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial.

Dorim să mulțumim tuturor cetățenilor oneşteni pentru tot sprijinul acordat și îi asigurăm de respectul, eficiența și eficacitatea prestării serviciilor publice la standardele europene certificate!