Convocare sedinta extraordinara a Consiliului Local al Municipiului Oneşti pentru data de 31 Martie 2015, ora 14

Consiliul Local al Municipiului Oneşti, judeţul Bacău se convoacă în şedinţă extraordinară pentru data de 31 Martie 2015, ora 14:00, şedinţă ce va avea loc la sediul consiliului local cu următoarea propunere de ordine de zi:

1.  Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii nr.34 din 19 martie 2015 privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al S.C. Domeniu Public şi Privat Oneşti S.A. şi numirea reprezentaţilor Consiliului Local Oneşti în Adunarea Generală a Acţionarilor a societăţii.

                                                                   Iniţiator: Victor Laurenţiu Neghină – primar