PUZ-Infiintare Cimitir si construire Capela mortuara, str. Zorilor - Municipiul Onesti

 


Anunt - Raport Informare public _ Etapa-I _  Intentie Elaborare - PUZ Infiintare Cimitir si Construire Capela mortuara, publicat in data de  11.12.2020

Anunt  Consultare publica aferenta Etapei  I - PUZ - Infiintare Cimitir si Construire Capela mortuara in Str. Zorilor, Municipiul Onesti, Jud. Bacau - publicat in 09.11.2020

  1. Solicitare Protopopiat - Demarare Etapa _ Consultare publica;

  2. Anunt Etapa I _ PUZ - Infiintare Cimitir si Construire capela;

  3. Panou _ PUZ - Infiintare Cimitir si Construire capela;

  4. Aviz CTATU _ PUZ;

  5. Aviz oportunitate Arhitect Sef _ PUZ;

  6. Certificat de Urbanism _ PUZ;

  7. Documentul planificarii _ PUZ;

  8. Proiect Nr.6-2020, Memoriu de prezentare si RLU _ PUZ;

  9. A0-Plan Incadrare in Zona _ PUZ - Infiintare cimitir si Construire capela;

10. A1-Plan Topografic _ PUZ

11. U1-Plan incadrare in zona;

12. U2-Situatie existenta;

13. U3-Proprietate asupra terenurilor;

14. U4.1-Reglementari urbanistice -Zonificare;

15. U4.2-Reglementari urbanistice -Ilustrare urbana;

16. U5-Reglementari echipare edilitara;