EVIDENTA POPULATIEI -- 0234.317.779 +++ Stare Civila -- 0234.324.248 +++ Centrala Telefonica - Primaria Municipiului ONESTI -- 0234.324.243 +++ Registratura Generala -- 0234.324.243 int.217 +++ Directia Economico-Financiara -- 0234.324.243 int.215 +++ Monitorizare Servicii Publice -- 0234.324.243 int.247 +++ Directia Administrativa -- 0234.312.530 +++ Achizitii Publice -- 0234.317.132 +++ Cadastru si Registru agricol -- 0234.324.243 int.220 +++ Birou Tehnic Investitii -- 0234.326.699 +++ Resurse Umane -- 0234.312.800 +++ Directia Urbanism -- 0234.324.243 int.222 +++ Evidenta populatiei -- 0234.317.779 +++ Impozite si taxe locale -- 0234.324.243 int.213 +++ Accesare Fonduri Europene -- 0234.310.142 +++ IT&C -- 0234.312.538 +++ Baze Sportive -- 0234.312.203 +++ Fond Locativ -- 0234.319.973 +++ Stare Civila -- 0234.324.248 +++ Directia de Asistenta Sociala -- 0234.318.320 +++ Piata, Bazar, Obor -- 0234.314.056 +++ Domeniul public si privat -- 0234.325.031

Achizitii Publice - Municipiul Onești _ Anul 2023

 

Programul Anual al Achizițiilor Publice (PAAP_Anul 2023) 

PAAP 2023  --Fonduri nerambursabile prin AFM - Ecologizarea Municipiului Onești, județul Bacău - Zona dealului Perchiu și râului Trotuș

PAAP 2023  --Fonduri nerambursabile prin RO-MEDIU - Elaborarea planului de atenuare și adaptare la schimbările climatice în municipiul Onești

PAAP 2023  -- Fonduri nerambursabile prin AM-POIM Lucrări de modernizare instalații de fluide medicale și instalații electrice interioare

PAAP 2023  --Fonduri nerambursabile prin PNRR - RENOVAREA ENERGETICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN ONEȘTI -1

PAAP 2023 -Fonduri nerambursabile prin PNRR - CONSTRUIREA A DOUĂ BLOCURI PENTRU TINERI PE STRADA CULTURII ÎN MUNICIPIUL ONEȘTI

PAAP 2023 -Fonduri nerambursabile- ÎNTOCMIREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI ONEȘTI

PAAP 2023 -Fonduri nerambursabile- Extindere sistem de supraveghere video pentru monitorizarea și prevenirea infractionalității în Municipiul Onești

PAAP 2023 -Fonduri nerambursabile- Înființarea unui centru de colectare prin aport voluntar în Municipiul Onești

PAAP 2023 -Fonduri nerambursabile- Stații de încărcare pentru autovehicule electrice în  Municipiul Onești

PAAP 2023 -Fonduri nerambursabile- Extindere și modernizare iluminat public stradal, Municipiul Onești

PAAP 2022 -Fonduri nerambursabile-Reabilitare Școala Gimnazială nr.1-Municipiul Onești

PAAP 2022 - Fonduri nerambursabile - Proiect Anticorupție- Municipiul Onești

PAAP 2022 -Fonduri nerambursabile-EXTINDERE ȘI MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC STRADAL-Municipiul Onești

PAAP 2022 - Fonduri nerambursabile - Dotare ambulatoriu integrat din cadrul Spitalului Municipal ,,Sf. Ierarh Dr. Luca'' Onești, județul Bacău prin POR  2014-2020

PAAP 2022 - Fonduri nerambursabile - ,,Planificare strategică și management performant la nivelul Primăriei Municipiului Onești''

 PAAP 2022 - Fonduri nerambursabile - Servicii de consultanță hidrogen verde și coordonare concept investițional în cadrul proiectului ,,Greedn Hydrogen For Mobility''

 

 

 

 >>Achizitie Publica ->Materiale consumabile pentru colectarea și depozitarea temporară a deșeurilor în cadrul proiectului  ,,Ecologizarea municipiului Onești, județul Bacău - zona Dealului ,,Perchiu'' și a râului Trotuș șModele formulare Anunt  SEAP nr. ADV 1351879 din 20.03.2023, publicat 20.03.2023


 >>Achizitie Publica ->Achiziție piese auto și accesorii pentru Parcul Auto, Municipiul Onești șModele formulare Anunt  SEAP nr. 1351511 din 16.03.2023, publicat 16.03.2023


>>Achizitie Publica ->Servicii de reparații/întreținere de specialitate pentru echipamentele de reprografie, imprimante și reumplere cartușe cu toner pentru Municipiul Onești șModele formulare Anunt  19488 din 14.03.2023, publicat 14.03.2023


 >>Achizitie Publica -> Achizitie SERVICII ELABORARE DALI PENTRU OBIECTIVUL: MODERNIZARE BAZA SPORTIVA, MUNICIPIUL ONESTI și Modele formulare Anunt  18516 din 09.03.2023, publicat 09.03.2023


 >>Achizitie Publica -> Raspuns cerere clarificari,  ACHIZIȚIE COȘURI DE GUNOI STRADALE CU SCRUMIERĂ și Modele formulare Anunt  18489 din 09.03.2023, publicat 09.03.2023, actualizat 13.03.2023


>>Achizitie Publica -> Achizitie carti de biblioteca pentru Municipiul Onesti și Modele formulare Anunt  17761 din 07.03.2023, publicat 07.03.2023


  >>Achizitie Publica -> Servicii de dirigenție de șantier pentru execuția de lucrări la obiectivul – Lucrări de întreținere a trotuarelor și de înlocuire a bordurilor aferente pe străzile :Stadionului și A.I. Cuza ,Municipiul Onești , județul Bacău - șModele de formulare Anunt  16266 din 01.03.2023, publicat 01.03.2023


>>Achizitie Publica -> Servicii de dirigenție de șantier pentru execuția de lucrări la obiectivul " LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE A TROTUARELOR ȘI ALEILOR PE STRĂZILE: Sfinții Apostoli, 8 Martie inclusiv alee punte, Eduard Sechel, Dorobanțului, Cuciur și B-dul Republicii (alei și accesuri blocuri) MUNICIPIUL ONEȘTI, JUDEȚUL BACĂU” - Contract subsecvent nr.4 - șModele de formulare Anunt  16208 din 01.03.2023, publicat 01.03.2023


 >>Achizitie Publica -> Servicii de catering - asigurare masă pentru voluntari în cadrul proiectului "Ecologizarea minicipiului Onești - zona dealului Perchiu și a râului Trotuș" - șModele de formulare Anunt  16187 din 01.03.2023, publicat 01.03.2023


  >>Achizitie Publica -> Servicii de evaluare/reevaluare bunuri mobile aflate în patrimoniul municipiului Onești - șModele de formulare Anunt  16124 din 01.03.2023, publicat 01.03.2023


 >>Achizitie Publica -> Asistență tehnică prin diriginți de șantier pentru obiectivul "Modernizare infrastructurii din zona Orizont - strada Mercur și amenajarea pieței casei de cultura , municipiul Onești, județul Bacău" - șModele de formulare Anunt  16095 din 01.03.2023, publicat 01.03.2023


 >>Achizitie Publica -> Servicii de informare și publicitate pentru proiectul - ÎNTOCMIREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI ONEȘTI  - șModele de formulare Anunt  SEAP nr. ADV 1346696 din 23.02.2023, publicat 23.02.2023


>>Achizitie Publica -> Servicii de divertisment prestate de producătorii de teatru, spectacolul cu piesa - Operele complete ale  lui WILLIAM SHAKESPARE - în data de 20.03.2023 orele 19.00 pe scena Cinematografului Capitol din Municipiul Onești, județul Bacău  șModele de formulare Anunt  nr.14773 din 22.02.2023, publicat 22.02.2023


>>Achizitie Publica -> Achiziție produse flori tăiate, aranjamente florale, coroane cu flori naturale și coșuri cu flori pentru evenimente cu transport inclus- șModele de formulare Anunt  nr.14414 din 21.02.2023, publicat 21.02.2023


>>Achizitie Publica -> Asistență tehnică prin diriginți de șantier pentru investiția  Lucrări de modernizare instalații de fluide medicale și instalații electrice interioare- șModele de formulare Anunt  nr.14096 din 21.02.2023, publicat 21.02.2023


>>Achizitie Publica -> Răspuns la solicitare clarificări, Achizitie servicii de informare și publicitate pentru proiectul - ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR ÎN MUNICIPIUL ONEȘTI, JUDEȚUL BACĂU   șModele de formulare Anunt  nr.ADV 1345621 Din 17.02.2023, publicat 17.02.2023


 >>Achizitie Publica -> Răspuns la solicitare clarificări,  SERVICII DE INFORMARE ȘI PUBLICITATE PENTRU PROIECTUL: ELABORAREA PLANULUI DE ATENUARE ȘI ADAPTARE LA SCHIMBĂRILE CLIMATICE ÎN MUNICIPIUL ONEȘTI- șModele de formulare Anunt  nr.13348 din 16.02.2023, publicat 16.02.2023


 >>Achizitie Publica -> Servicii de proiectare pentru montarea unui sistem de securitate conform analizei de risc - Proiectare, implementare măsură analiză de risc Sala Polivalenta Nadia Comăneci- șModele de formulare Anunt  nr.12943 din 15.02.2023, publicat 15.02.2023


>>Achizitie Publica -> SERVICII DE ASIGURARE A MEMBRILOR S.V.S.U. ÎMPOTRIVA RISCURILOR DE ACCIDENT, BOALA, INVALIDITATE ȘI DECES, PRODUSE DIN CAUZA ÎNDEPLINIRII ATRIBUȚIILOR CE LE REVIN PE TIMPUL INTERVENȚIILOR, CONCURSURILOR PROFESIONALE, ANTRENAMENTELOR, ORI ALTOR MISIUNI SPECIFICEșModele de formulare Anunt  nr.12633 din 14.02.2023, publicat 14.02.2023


>>Achizitie Publica -> SERVICII DE INFORMARE ȘI PUBLICITATE PENTRU PROIECTUL - ÎNTOCMIREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI ONESTI - șModele de formulare Anunt SEAP nr.ADV1344136 din 10.02.2023, publicat 10.02.2023


>>Achizitie Publica -> Raspuns la solicitare clarificari  Servicii de curierat rapid pentru expedierea filmelor în format DCP de la Cinematograful ,,Capitol'' către distribuitorii de film'' șModele de formulare Anunt nr.11536 din 09.02.2023, publicat 09.02.2023


 >>Achizitie Publica -> Achizitii servicii dee informare și publicitate pentru proiectul ,,Stații de încărcare pentru autovehicule electrice în Municipiul Onesti'' șModele de formulare Anunt SEAP ARV 1343848 din 09.02.2023, publicat 09.02.2023


 >>Achizitie Publica -> SERVICII INFORMARE ȘI PUBLICITATE PENTRU PRIOIECTUL Extindere sistem de supraveghere video pentru monitorizarea și prevenirea infractionalității în municipiul Onești șModele de formulare Anunt nr.11.084 din 08.02.2023, publicat 08.02.2023


 >>Achizitie Publica -> ,,Servicii de reparații și intreținere autovehicule inclusiv inspecții tehnice periodice (ITP)'' șModele de formulare Anunt nr.10.753 din 07.02.2023, publicat 08.02.2023


>>Achizitie Publica -> Servicii de divertisment prestate de producătorii de teatru, spectacolul cu piesa - ,,Femei te ridica, femeia te coboară'' în data de 22.02.2023 orele 19.00 pe scena Cinematografului ,,Capitol'' din Municipiul Onești, județul Bacău șModele de formulare Anunt nr.10.791 din 07.02.2023, publicat 07.02.2023


 >>Achizitie Publica -> ERATA Raspuns la solicitare clarificari Caiet de sarcini, SERVICII DE EVALUARE / REEVALUAREBUNURI IMOBILE AFLATE ÎN PATRIMONIU MUNICIPIULUI ONEȘTI PRECUM ȘI A BUNURILOR (CLĂDIRI,TERENURI) SECHESTRATE ÎN CADRUL PROCEDURII DE EXECUTARE SILITĂ șModele de formulare Anunt nr.10.736 din 07.02.2023, publicat 07.02.202


>>Achizitie Publica -> Echipamente IT pentru Direcția Cultură - Biblioteca Municipală ,,Radu Rosetti'' șModele de formulare Anunt nr.10.542 din 07.02.2023, publicat 07.02.2023


>>Achizitie Publica -> Servicii de reparații specializate pentru calculatoare-PC, monitoare-PC și laptop-uri șModele de formulare Anunt nr.9.371 din 02.02.2023, publicat 02.02.2023


Raspuns la solicitari clarificari >>Achizitie Publica -> Pachet ANTIVIRUS pentru stații și echipament FortiGate 100F pentru rețea LAN șModele de formulare Anunt nr.8.788 din 01.02.2023, publicat 01.02.2023


>>Achizitie Publica -> Actualizare Pachet Securitate Cibernetica specific pentru Echipamentul SonicWall NSA2650 si Modele de formulare Anunt nr.8.432 din 31.01.2023, publicat 31.01.2023


 >>Achizitie Publica -> Servicii de informare si publicitate pentru proiectul Renovarea energetica a blocurilor de locuinte din Onesti - 1 si Modele de formulare Anunt SEAP ADV 1342043 din 31.01.2023, publicat 31.01.2023


>>Achizitie Publica -> SERVICII DE INFORMARE SI PUBLICITATE PENTRU PROIECTUL: ,,CONSTRUIREA A DOUA BLOCURI PENTRU TINERI, PE STRADA CULTURII IN MUNICIPIUL ONESTI'' si Modele de formulare Anunt SEAP Nr. ADV1341998 din 31.01.2023, publicat 31.01.2023


 >>Achizitie Publica -> Servicii productie filme de informare si de difuzare a acestora si Modele de formulare Anunt Nr. 6871 din 26.01.2023, publicat 31.01.2023


>>Achizitie Publica -> Servicii medicale de medicina muncii si Modele de formulare Anunt Nr. 4614 din 18.01.2023, publicat 18.01.2023


>>Achizitie Publica -> Servicii de testare psihologica a salariatilor  si Modele de formulare Anunt Nr. 4593 din 18.01.2023, publicat 18.01.2023


Raspuns la solicitari clarificari>>Achizitie Publica -> Achizitie produse de birotica si papetarie pentru primaria Municipiului Onesti  si Modele de formulare Anunt Nr. 4015 din 17.01.2023, SEAP ADV1340076, publicat 17.01.2023


>>Achizitie Publica -> Asistenta tehnica prin diriginti de santier pentru obiectivul ,,LUCRARI DE MODERNIZARE SI DOTARE BIBLIOTECA MUNICIPALA ,,RADU ROSETTI'', MUNICIPIUL ONESTI, JUDETUL BACAU'' si Modele de formulare Anunt Nr. 1979 din 10.01.2023, publicat 10.01.2023


>>Achizitie Publica -> Asistenta tehnica prin diriginti de santier pentru obiectivul ,,Modernizarea infrastructurii din zona ,,Orizont'' - Strada Mercur si Amenajarea Pietei Casei de Cultura, Municipiul Onesti, judetul Bacau'' si Modele de formulare Anunt Nr. 2013 din 10.01.2023, publicat 10.01.2023


>>Achizitie Publica -> Servicii de publicitate in presa locala si in presa nationala si Modele de formulare Anunt Nr. 1841 din 10.01.2023, publicat 10.01.2023


Raspuns la solicitari clarificari  >>Achizite Publica -> Servicii postale si de curierat rapid si Modele de formulare Anunt Nr.997 din 05.01.2023, publicat 05.01.2023


 >>Achizitie Publica -> Verificare tehnica periodica, revizie, service si autorizarea functionarii cazanelor pentru centralele termice care deservesc imobilele ce apartin Municipiului Onesti, Judetul Bacau si Modele de formulare Anunt Nr.ADV 1338417, publicat 04.01.2023


 

ACHIZITII 2022

 ->> ACHIZITII Primaria Municipiului Onesti  August-Decembrie

 ->> ACHIZITII Primaria Municipiului Onesti  Mai-Iulie

  ->> ACHIZITII Primaria Municipiului Onesti  Ianuarie-Aprilie