EVIDENTA POPULATIEI -- 0234.317.779 +++ Stare Civila -- 0234.324.248 +++ Centrala Telefonica - Primaria Municipiului ONESTI -- 0234.324.243 +++ Registratura Generala -- 0234.324.243 int.217 +++ Directia Economico-Financiara -- 0234.324.243 int.215 +++ Monitorizare Servicii Publice -- 0234.324.243 int.247 +++ Directia Administrativa -- 0234.312.530 +++ Achizitii Publice -- 0234.317.132 +++ Cadastru si Registru agricol -- 0234.324.243 int.220 +++ Birou Tehnic Investitii -- 0234.326.699 +++ Resurse Umane -- 0234.312.800 +++ Directia Urbanism -- 0234.324.243 int.222 +++ Evidenta populatiei -- 0234.317.779 +++ Impozite si taxe locale -- 0234.324.243 int.213 +++ Accesare Fonduri Europene -- 0234.310.142 +++ IT&C -- 0234.312.538 +++ Baze Sportive -- 0234.312.203 +++ Fond Locativ -- 0234.319.973 +++ Stare Civila -- 0234.324.248 +++ Directia de Asistenta Sociala -- 0234.318.320 +++ Piata, Bazar, Obor -- 0234.314.056 +++ Domeniul public si privat -- 0234.325.031

ADIS Bacau

 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău

               Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului ONEȘTI - Documentații tehnice specifice asigurării bunei funcționări:

1. Hotărârea nr.28 din 14 mai 2009 privind aprobarea participării municipiului Oneşti, judeţul Bacău, în calitate de membru fondator, la înfiinţarea „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”.

2. Hotărârea nr.46  din 12 iulie 2010 privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimonial “Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”.

3. Hotărârea nr. 56 din 31 august 2010 privind aprobarea Master Planului Sistem de Management Integrat al Deseurilor in judetul Bacau şi a Listei de investitii prioritare pentru sectorul deseuri la nivelul judeţului Bacău.

4. Hotărârea nr. 102 din 17 decembrie 2010 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, precum şi a Planului anual de evolutie a tarifelor si taxelor aferente proiectului „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor Solide  în Judeţul Bacau”.

5. Hotărârea nr. 103 din 17 decembrie 2010 privind aprobarea Documentului de pozitie privind modul de implementare a proiectului „Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Bacau”.

6. Hotărârea nr. 105 din 17 decembrie 2010 privind darea în administrarea  Judeţului Bacau a terenului pentru construirea obiectivului Închidere depozit neconform Oneşti , aferent proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor solide  în judeţul Bacau”.

7. Hotărârea nr. 19 din 09 aprilie 2011 și Anexa 1 la HCL nr.19 privind aprobarea Studiului de fundamentare a deciziei de „Delegare prin concesionare a gestiunii serviciilor de depozitare, tratare si valorificare a deseurilor municipale nepericuloase in Judetul Bacau” pentru un numar de 39 de localitati din Judetul Bacau, pentru celula 1 si facilitatile conexe ale depozitului conform de deseuri.

8. Hotărârea nr. 20 din 09 aprilie 2011 privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”.

9. Hotărârea nr. 32 din 16 mai 2011 și Anexa 1 la HCL nr.32 privind completarea Hotărârii Consiliului Local Oneşti nr.19/2011 pentru aprobarea Studiului de fundamentare a deciziei de „Delegare prin concesionare a gestiunii serviciilor de depozitare, tratare si valorificare a deseurilor municipale nepericuloase in Judetul Bacau”- 39 de localitati din Judetul Bacau, pentru celula 1 si facilitatile conexe ale depozitului conform de deseuri.

10. Hotărârea nr. 44 din 28 iunie 2011 privind darea in administrarea Consiliului Judetean Bacau, pe perioada lucrărilor, a terenului aferent străzii Anghel Saligny din Oneşti pentru construirea obiectivului de investitii "Racord la retele existente de alimentare cu apa si canalizare şi bransamente la retele de energie electrica pentru Complex deseuri Onesti" in cadrul Proiectului "Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Bacau".

11. Hotărârea nr. 52 din 15 iulie 2011 și Anexa 1 la HCL nr.52 privind aprobarea documentatiei de atribuire a contractului de „Delegare prin concesionare a gestiunii serviciilor de depozitare, tratare şi valorificare a deşeurilor municipale nepericuloase în judeţul Bacău”.

12. Hotărârea nr. 6 din 03 februarie 2012 privind aprobarea cotizaţiei pentru anul 2012 la patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”.

13. Hotărârea nr. 71 din 20 mai 2013 privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”.

14. Hotărârea nr. 166 din 20 noiembrie 2013 pentru aprobarea Actului adiţional nr.1 la Documentul de poziţie privind modul de implementare a proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Bacău”.

15. Hotărârea nr. 167 din 20 noiembrie 2013 Anexa 1, Anexa 2 și Anexa 3 privind  aprobarea documentelor necesare demararii procedurii de licitatie publica organizata in vederea atribuirii Contractului de delegare a gestiunii serviciului de colectare si transport deseuri municipale in judetul Bacau.

16. Hotărârea nr. 7 din 30 ianuarie 2014 privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”.

17. Hotărârea nr. 34 din 13 martie 2014 privind  aprobarea documentelor necesare demararii procedurii de licitatie publica organizata in vederea atribuirii Contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare instalatii deseuri municipale in judetul Bacau.

18. Hotărârea nr. 59 din 29 aprilie 2014 privind  acordarea mandatului special domnului  Medianu Laurenţiu pentru a vota în Adunarea Generală a Asociaţilor ADIS Bacău excluderea Unităţii Administrativ-Teritoriale Comăneţti din Cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare, Bacău, modificarea Statutului şi Actului Constitutiv al ADIS Bacău.

19.  Hotărârea nr. 14 din 29 ianuarie 2015 privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”.