Serviciul administrativ 0234 312.530/ +++ Comp. cadastru si registru agricol 0234.317.129/ +++ Serviciul fond locativ 0234 319.973/ +++ Serviciul tehnic 0234 324.243 int 514/ +++ Biroul aprovizionare 0234 317.237/ +++ Serviciul baze sportive 0234 312.203/ +++ Serviciul monitorizare 0234 312.800/ +++ Serviciul IT&C 0234 312.538/ +++ Serviciul tehnic investitii 0234 326.699/ +++ Serviciul resurse umane 0234 312.800/ +++ Dir. urbanism 0234 324.243 int 419/ +++ Dir. economica-financiara 0234 324.243 int 531/ +++ Evidenta populatiei 0234 317.779/ +++ Impozite si taxe 0234 323.830/ +++ Integrare europeana 0234 310.412/ +++ Stare civila 0234 324.248/ +++ Asistenta sociala 0234 318.320/ +++ Piata, bazar, obor 0234 315.056/ +++ Domeniul public si privat 0234 325.031/

Analiza probelor de apa - Starea izvoarelor si a fantanilor de pe domeniului public al Municipiului Onesti

ImportantANUNT privind Starea izvoarelor si fantanilor din Onesti  existente pe domeniul public, publicat in 28.06.2017!

ANUNT - ocupare post Consilier Superior la Compartimentul Protectia Mediului, publicat in 22.06.2017

Anunt

Anunt și  Bibliografie - Concurs  de  recrutare -  post Consilier Superior la Compartimentul Protectia Mediului Anunt nr. 31006 2206.2017!

ANUNT - ocupare post Consilier debutant la Serviciul Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor, publicat in 15.06.2017

Anunt

Anunt și  Bibliografie - Concurs  de  recrutare -  post Consilier debutant la Serviciul Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor  - Anunt nr. 29595 din 15.06.2017!

REZULTAT - Organizare Examen-promovare, republicat in 09.06.2017

Anunt

Rezultat Final, Anunt și Bibliografie - Organizare examen de promovare in gradul profesional imediat superior pentru functii publice de executie Anunt nr. 25472 din 22.05.2017!