Comisii de specialitate

IComisia de studii şi prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură şi administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ:

1. Moraru Marian-Dorin
2. Calin-Ghioc Crenguta
3. Zarzu Ciprian Octavian
4. Cristea Alexandru
5. Florian Constantin

 

  IIComisia pentru urbanistică, realizarea lucrărilor publice şi protecţia mediului înconjurător:

 

1. Lemnaru Emil
2. Radulescu Florin
3. Lazar Constantin
4. Dumitru Mihai
5. Rosca Sorin

 

 IIIComisia pentru ştiinţă, protecţie socială, învăţământ, cultură, culte, tineret, sport şi agrement, sănătate şi conservarea monumentelor:

 

1. Sergentu Adrian
2. Herghelegiu Alina
3. Abageru Laura
4. Crăciun Elena
5. Agapi Mircea

 

 IVComisia pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi disciplinei:

 

1. Antohe Marica Loredana
2. Ostache Florin
3. Pașcu Elena Apăvăloaie
4. Ene Gheorghe
5. Geaboc-Badic Rodica-Mihaela