Consultare publica 2020

 

PROIECTE de  HOTĂRÂRI

supuse  Consultării  Publice - Anul  2020

  

 

 

 


* * *  Proiect  de Hotărâre  -- privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli consolidat al Municipiului Onești, județul Bacău, pentru anul 2021; InițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat în data de 24.12.2020

Anunt elaborare proiect HCL - aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli consolidat, anul 2021, Municipiul Onești

Referat de aprobare - proiect HCL

Proiect de hotarare și Anexe privind Bugetul de venituri consolidat-Municipiul Onești, 2021

Raport de specialitate - proiect HCL


 * * *  Proiect  de Hotărâre  -- privind aprobarea Rețelei Școlare a Municipiului Onești, județul Bacău, pentru anul 2021-2022; InițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat în data de 14.12.2020

Anunt elaborare proiect HCL - aprobarea Retelei școlare, anul 2021-2022, Municipiul Onești

Referat de aprobare - proiect HCL

Proiect de hotarare si Anexa privind Reteaua scolara - Municipiul Onesti

Raport de specialitate - proiect HCL


* * *  Proiect  de Hotărâre  -- privind stabilirea Impozitelor și taxelor locale aplicabile începând cu anul 2021 în Municipiul OneștiInițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat in data de 05.11.2020 

Anunt elaborare proiect HCL - Impozite si taxe locale 2021

   * Referat de aprobare - proiect HCL

   * Proiect de hotarareAnexe  si  Nota de fundamentare Impozite si taxe locale 2021

   * Raport de specialitate - proiect HCL 


* * *  Proiect  de Hotărâre  -- privind Completarea si modificarea HCL nr.213/2020 pentru aprobare Plan Urbanistic Zonal - Construire statie de captare, tratare, inmagazinare si pompare apa potabila in Municipiul OnestiInițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat in data de 27.10.2020 

Anunt elaborare proiect HCL - completare-modificare HCL privind PUZ Construire Statie de tratare, inmagazinare si pompare apa potabila

   * Referat de aprobare - proiect HCL 

   * Proiect de hotarare completare-modificare HCL-PUZ

   * Raport de specialitate - proiect HCL  


* * *  Proiect  de Hotărâre  -- privind Instituirea unor Facilitati Fiscale si aprobarea Procedurii de anulare a accesoriilor in cazul obligatiilor bugetare restante la data de 31.03.2020, datorate bugetului local al Municipiului OnestiInițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat in data de 08.07.2020 

Anunt elaborare proiect HCL - lnstituire Facilitati Fiscale

   * Referat de aprobare - proiect HCL 

   * Proiect de hotarare Instituire Facilitati Fiscale

   * Raport de specialitate - proiect HCL 


* * *  Proiect  de Hotărâre  -- privind aprobarea Planului de masuri pentru buna gospodarire a Municipiului Onesti, pentru anul 2020-2021InițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat in data de 26.05.2020 

Anunt elaborare proiect HCL - Plan de masuri pentru buna gospodarire

   * Referat de aprobare - proiect HCL 

   * Proiect de hotarare si Anexa - Plan de masuri pentru buna gospodarire

   * Raport de specialitate - proiect HCL 


* * *  Proiect  de Hotărâre  -- pentru aprobarea Regulamentului privind  conditiile, criteriile si Procedura de finantare a programelor sportive de utilitate publica, initiate de catre organizatiile sportive, in baza prevederilor Legii educatiei fizice si sportului nr.69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare - Municipiului OnestiInițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat in data de 19.02.2020  

Anunt elaborare proiect HCL - Regulament si procedura finantare programe sportive de utilitate publica

   * Referat de aprobare - proiect HCL 

   * Proiect de hotarare si Anexa - Regulament finantare programe sportive de utilitate publica

   * Raport de specialitate - proiect HCL 


* * *  Proiect  de Hotărâre  -- privind aprobarea modificarii si completarii Hotararii Consiliului Local nr.5 din 25 Ianuarie 2008 privind aprobarea Studiului de oportunitate, a caietului de sarcini si a regulamentelor necesare organizarii si functionarii Serviciului Public de Transport Local - Municipiului OnestiInițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat in data de 22.01.2020  

Anunt elaborare proiect HCL - modificare Regulament serviciu Transport public local

   * Referat de aprobare - proiect HCL 

   * Proiect de hotarare - modificare Regulament serviciu Transport public local

   * Raport de specialitate - proiect HCL 


* * *  Proiect  de Hotărâre  -- privind aprobarea modificarii si completarii Hotararii Consiliului Local nr.18 din 07 Martie 2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare si executare a Serviciului de transport in regim de Taxi si in regim de inchiriereInițiatorPRIMARUL Municipiului Onești, publicat in data de 22.01.2020 

Anunt elaborare proiect HCL - modificare Regulament executare Serviciul de Taxi

   * Referat de aprobare - proiect HCL

   * Proiect de hotarare - modificare Regulament executare Serviciul de Taxi

   * Raport de specialitate - proiect HCL  

 

 


Proiecte de Hotărâri supuse Consultării publice în  Anul 2019 


 Proiecte de Hotărâri supuse Consultării publice în  Anul 2018