EVIDENTA POPULATIEI -- 0234.317.779 +++ Stare Civila -- 0234.324.248 +++ Centrala Telefonica - Primaria Municipiului ONESTI -- 0234.324.243 +++ Registratura Generala -- 0234.324.243 int.217 +++ Directia Economico-Financiara -- 0234.324.243 int.215 +++ Monitorizare Servicii Publice -- 0234.324.243 int.247 +++ Directia Administrativa -- 0234.312.530 +++ Achizitii Publice -- 0234.317.132 +++ Cadastru si Registru agricol -- 0234.324.243 int.220 +++ Birou Tehnic Investitii -- 0234.326.699 +++ Resurse Umane -- 0234.312.800 +++ Directia Urbanism -- 0234.324.243 int.222 +++ Evidenta populatiei -- 0234.317.779 +++ Impozite si taxe locale -- 0234.324.243 int.213 +++ Accesare Fonduri Europene -- 0234.310.142 +++ IT&C -- 0234.312.538 +++ Baze Sportive -- 0234.312.203 +++ Fond Locativ -- 0234.319.973 +++ Stare Civila -- 0234.324.248 +++ Directia de Asistenta Sociala -- 0234.318.320 +++ Piata, Bazar, Obor -- 0234.314.056 +++ Domeniul public si privat -- 0234.325.031

Directia de Asistenta Sociala

 

Anunt de Interes PUBLIC - Hotararea Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta - CJSU Bacau - prin care se impune pentru toti cetatenii judetului Bacau, purtarea mijloacelor protective a gurii si nasului in spatiile publice, incepand cu 07.04.2020, publicat in data de 07.04.2020

 

                Directia Generala de Asistenţă Socială a Municipiului Onesti funcţionează ca instituţie publică de specialitate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Onesti, cu personalitate juridică, în conformitate cu Legea nr. 292/2011 privind sistemul naţional de asistenţă socială şi art. 2 din Hotărârea  nr. 90 din 23 ianuarie 2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a serviciului public de asistenta socială, cu modificările şi completările ulterioare.

 Directia Generala de Asistenţă Socială a Municipiului Onesti se organizează şi funcţionează pe baza următoarelor principii:

  • solidaritatea  sociala 
  • respectarea demnităţii umane
  • universalitatea
  • parteneriatul
  • protectia si respectarea confidentialitatii datelor personale;
  • asigurarea accesului egal la drepturi sociale, cu respectarea egalitatii de sanse si promovarea nediscriminarii

 Directia Generala de Asistenţă Socială are ca obiect de activitate infaptuirea masurilor de protectie si asistenta sociala in vederea protejarii persoanelor care datorita unor motive de natura fizica, psihica sau sociala nu au posibilitatea sa-si asigure nevoile, sa-si dezvolte propriile capacitati si competente pentru integrare sociala.

 

          Atributii:

Are rolul de a identifica si solutiona problemele sociale ale comunitatii in domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap precum si a altor persoane aflate in nevoie, astfel:

     

In domeniul protectiei copilului:

a)      monitorizează şi analizează situaţia copiilor din municipiu,  respecta şi realizeaza drepturile acestora, asigură centralizarea şi sintetizarea datelor  şi informatiilor obtinute;

b)    identifica copiii aflaţi în dificultate, elaborează documentaţia pentru stabilirea
măsurilor speciale de protecţie a acestora şi susţine în faţa organelor competente măsurile
de protecţie propuse;

c)    realizează şi sprijină activitatea de prevenire a abandonului copilului;

d)    acţionează pentru clarificarea situaţiei juridice a copilului, inclusiv pentru
înregistrarea naşterii acestuia, în vederea identificării unei soluţii cu caracter permanent pentru protecţia copilului;

e)   identifica, evaluează şi acordă sprijin material şi financiar familiilor cu copii în
întreţinere; asigură consiliere şi informare familiilor cu copii în întreţinere asupra
drepturilor şi obligaţiilor acestora, asupra drepturilor copilului, asupra serviciilor
disponibile pe plan local, asupra instituţiilor speciale etc.;

f) asigură şi urmăreşte aplicarea măsurilor educative stabilite de organele competente
pentru copilul care a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală, dar care nu răspunde
penal;

g) asigură şi urmăreşte aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a consumului de
alcool şi droguri, precum şi a comportamentului delincvent;

h) colaborează cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte
organe de specialitate în vederea identificării situaţiilor deosebite care apar în activitatea  protectie a copilului, a cauzelor apariţiei acestor situatii şi a stabilirii măsurilor pentru îmbunătkirea acestei activitati;

i) realizează parteneriate şi colaborează cu organizaţiile neguvernamentale şi cu
reprezentanţii societatii civile în vederea dezvoltării şi susţinerii măsurilor de protecţie a
copilului;

j) sprijină accesul în instituţiile de asistenta socială destinate copilului sau mamei şi
copilului şi evaluează modul în care sunt respectate drepturile acestora;

 

In domeniul protecţiei persoanelor varstnice:

 a)     evaluează situaţia socioeconomica a persoanei varstnice, identificand nevoile şi resursele acesteia;

b)     identifica situatiile de risc şi stabileşte măsuri de prevenţie şi de reinserţie a
persoanelor varstnice;

c)     organizează acordarea drepturilor de asistenta socială şi asigură gratuit consultanta de specialitate în domeniul asistenţei sociale, colaborează cu alte instituţii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi;

d)     ajuta persoanele varstnice pentru  plasarea persoanei într-o institute de asistenta socială sau în alte instituţii specializate (spitale, instituţii de recuperare etc.);

e)     evaluează şi monitorizează aplicarea măsurilor de asistenta socială de care
beneficiază persoana, precum şi respectarea drepturilor acesteia;

f)      asigură consiliere şi informaţii privind problematica socială (probleme familiale,
profesionale, psihologice, de locuinta, de ordin financiar şi juridic etc.);

g)     asigură prin instrumente şi activitati specifice asistenţei sociale prevenirea şi
combaterea situaţiilor care implică risc crescut de marginalizare şi excludere socială, cu prioritate a situaţiilor de urgenta;

h)      asigură relaţionarea cu diversele servicii publice sau alte instituţii cu responsabilitati în domeniul protecţiei sociale;

i)        realizează evidenţa beneficiarilor de măsuri de asistenta socială;

j)       dezvoltă parteneriate şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi
reprezentanţi ai societatii civile în vederea acordării şi diversificării serviciilor sociale, în functie de realitatile locale, pentru persoanele cu handicap şi persoanele vârstnice;

k)     asigură sprijin pentru persoanele vârstnice sau persoanele cu handicap prin realizarea unei reţele eficiente de asistenţi personali

l)       sprijină activitatea unitatilor protejate pentru persoanele cu handicap;

m)   asigură amenajările teritoriale şi institutionale necesare, astfel încât să fie permis
accesul neîngrădit al persoanelor cu handicap;

n)     asigură realizarea activitatilor de asistenta socială, în conformitate cu
responsabilitatile ce îi revin, stabilite de legislaţia în vigoare.

 

In domeniul prestatiilor sociale:

Urmareste, coordoneaza si controleaza pentru ca activitatea de acordare a venitului minim garantat, alocatiilor de stat, indemnizatiilor  si alocatiilor de sustinere sa se desfasoare respectand reglementarile in vigoare

 

Cabinete medicale scolare

 

Urmareste, coordoneaza si controleaza activitatea  de acordare a asistentei medicale si asistentei medicale stomatologice prescolarilor, scolarilor si elevilor din unitatile de invatamant (gradinite, camine, scoli, licee) din municipiul Onesti.

 

Centrul Social pentru Persoane Varstnice Slobozia

 

Urmareste activitatea din cadrul Centrului Social pentru Persoane Varstnice Slobozia in vederea creerii celor mai bune conditii beneficiarilor acestuia.

 

 

DATE DE CONTACT:

Sediul: Onesti, str. Postei nr. 1

Telefon: 0749015136

e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

 

PROGRAM DE AUDIENTE:

 DIRECTOR: Miercuri: 8-16

DIRECTOR ADJ: Joi: 8-16

 

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL:

 LUNI – JOI : 7.30-11.00  si 14.00- 16.00

VINERI: 7.30-12.00

Adaugă comentariu


Codul de securitate
Actualizează