EVIDENTA POPULATIEI -- 0234.317.779 +++ Stare Civila -- 0234.324.248 +++ Centrala Telefonica - Primaria Municipiului ONESTI -- 0234.324.243 +++ Registratura Generala -- 0234.324.243 int.217 +++ Directia Economico-Financiara -- 0234.324.243 int.215 +++ Monitorizare Servicii Publice -- 0234.324.243 int.247 +++ Directia Administrativa -- 0234.312.530 +++ Achizitii Publice -- 0234.317.132 +++ Cadastru si Registru agricol -- 0234.324.243 int.220 +++ Birou Tehnic Investitii -- 0234.326.699 +++ Resurse Umane -- 0234.312.800 +++ Directia Urbanism -- 0234.324.243 int.222 +++ Evidenta populatiei -- 0234.317.779 +++ Impozite si taxe locale -- 0234.324.243 int.213 +++ Accesare Fonduri Europene -- 0234.310.142 +++ IT&C -- 0234.312.538 +++ Baze Sportive -- 0234.312.203 +++ Fond Locativ -- 0234.319.973 +++ Stare Civila -- 0234.324.248 +++ Directia de Asistenta Sociala -- 0234.318.320 +++ Piata, Bazar, Obor -- 0234.314.056 +++ Domeniul public si privat -- 0234.325.031

ANUNT - publicat in 15.03.2023

RMunicipiul Onești invită persoanele fizice și juridice fără scop patrimonial, respectiv asociațiile și fundațiile constituite  conform legii care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, să depună ofertă în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă pentru domeniile - tineret/sport/cultură, religios/social-caritabil și educație /civic/promovare.  ->>>: vezi anuntul  aici

 

 

 

ANUNT - publicat in 01.02.2023

Raportul anual, Conform Legii  350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu completările și modificările ulterioare. ->>>: vezi anuntul  aici

!!! Raportul a fost publicat în Monitorul Oficial al României Partea a VI-a nr.14/25.01.2023 !!!

 

 

ANUNT DE ATRIBUIRE ONG-uri 2022 publicat in 24.10.2022

Atribuirea contractelor de finantare nerambursabile in anul 2022 - DOMENIUL ACTIVITATI RELIGIOASE SI SOCIAL CARITABILE  ->>>>  Vezi Anuntul aici

 

 

ANUNT DE PARTICIPARE ONG-uri 2022 publicat in 10.10.2022

PROGRAMUL DE FINANTARE MUNICIPALA PENTRU ACTIVITATEA ONG-urilor 2022

Anunt

PRELUNGIRE TERMEN DE EVALUARE A PROIECTELOR - pana pe data de 14 octombrie 2022  ->>>>  Vezi Anuntul aici