Serviciul administrativ 0234 312.530/ +++ Comp. cadastru si registru agricol 0234.317.129/ +++ Serviciul fond locativ 0234 319.973/ +++ Serviciul tehnic 0234 324.243 int 514/ +++ Biroul aprovizionare 0234 317.237/ +++ Serviciul baze sportive 0234 312.203/ +++ Serviciul monitorizare 0234 312.800/ +++ Serviciul IT&C 0234 312.538/ +++ Serviciul tehnic investitii 0234 326.699/ +++ Serviciul resurse umane 0234 312.800/ +++ Dir. urbanism 0234 324.243 int 419/ +++ Dir. economica-financiara 0234 324.243 int 531/ +++ Evidenta populatiei 0234 317.779/ +++ Impozite si taxe 0234 323.830/ +++ Integrare europeana 0234 310.412/ +++ Stare civila 0234 324.248/ +++ Asistenta sociala 0234 318.320/ +++ Piata, bazar, obor 0234 315.056/ +++ Domeniul public si privat 0234 325.031/

Serviciul Public de alimentare cu Apă și canalizare

din  Municipiul  ONEȘTI  


 1.      LEGISLAȚIE: Extras legislație, Legea nr.241/2004, Legea nr. 51/2006, Legea nr. 215/2001, H.C.J. nr.5/1995, publicat in 25.07.2016


 2.      HOTĂRÂRI DE CONSILIU LOCAL Onești: H.C.L. nr.39/1999, H.C.L. nr.72/2002, H.C.L. nr.12/1996, H.C.L. nr.82/2011, H.C.L. nr.84/2011, H.C.L. nr.89/2011, H.C.L. nr. 102/2011, Istoric serviciul de Apă și canalizare din Municipiul Onești, publicat in 25.07.2016


3.      HOTĂRÂRI ALE INSTANȚELOR de JUDECATĂ: Decizia civila nr.3515/2014, Sentinta Civila nr.950/2015, Sentinţa Civilă nr.2/2003, Sentinţa civilă nr.677/2004, Decizia nr.2281/2007, Sentinta civila nr. 3002/2014, Sentinta civila nr. 2947/2014, Raport S.C. Secont S.A. la privatizarea S.C. Onedil S.A., publicat in 25.07.2016


4.      TARIFUL LA APA POTABILĂ ȘI LA CEA DE CANALIZARE: H.C.L. nr.62/2011, CRAB, Ordinul 65/2007, Metodologie Ordin 65, publicat in 25.07.2016


5.      CORESPONDENȚĂ AUTORITĂȚI: A.N.R.S.C., Instituția Prefectului, Consiliul Județean Bacău, publicat in 25.07.2016


6.     COMUNICATE PRIMĂRIA Municipiului ONEȘTI: 

>> Comunicatul  din data de 19.07.2016

>> Comunicatul  din data de 14.07.2016

>> Comunicatul  din data de 11.07.2016

>> Comunicatul  din data de 08.07.2016

>> Comunicatul  din data de 30.06.2016


 

Buletin informativ

                                           BULETIN INFORMATIV 
                 publicat in conformitate cu prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

   Asigurarea accesului la informaţiile de interes public  conform Legii 544/2001 se face din oficiu sau la cerere prin intermediul Registraturii generale a Primariei Municipiului Onesti, la adresa de e-mail :  Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.  sau la sediul din bd. Oituz, nr.17, Municipiul Onesti, jud. Bacau, telefon 0234/324243, fax 0234/313911. 

   Conform ART.5, alin.2 din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, autoritatile si institutiile publice au obligatia sa publice si sa actualizeze anual un Buletin Informativ care va cuprinde informatii de interes public: 

a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice;

b) structura organizatorica: Organigrama si Statul de functii, atributiile departamentelor: Regulament intern, ROF-PrimarieROF-CL, ROF - Piata,  programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice, programul de functionare;

c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;

d) coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;

e) sursele financiare, bugetul: Bugetul la 05.02.2015, Rectificare la 19.03.2015, Rectificare la 20.04.2015, Rectificare la 31.07.2015, Rectificare bugetara din 27.08.2015 si bilantul contabil: Bilant total centralizat, Cont executie și Rezultat patrimonial;

f) programele si strategiile proprii: Strategia de dezvoltare locala, Strategia de dezvoltare Servicii sociale, Declaratie de aderare la SNA si Plan implementare SNA;

g) lista cuprinzand documentele de interes public;

h) lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;

i) modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.

 

 

 

Raport de evaluare

                                       


 

             Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001

 

           Raport de evaluare pentru anul 2015 a implementarii Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

          Raport de evaluare pentru anul 2014 a implementarii Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

 

 

 


 

Modalitati de contestare

                                           

 

                                  Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice, in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate, au in vedere un Model de CERERE de contestare utilizat in conformitate cu prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

 

 

 

Subcategorii