Monitorul Oficial Local al Municipiului Onești

 

 

a. Statutul unității administrativ teritoriale - Municipiul ONEȘTI

b. Regulamentele privind procedurile administrative

c. Hotărârile autorității deliberative - Consiliul Local al Municipiului ONEȘTI

d. Dispozițiile autorității executive - Primarul Municipiului ONEȘTI

e. Documente și informații financiare

f. Alte documente