Nivel Impozite și Taxe locale aplicabile în Anul 2013

Consiliul Local al Municipiului Oneşti, întrunit în şedinţă ordinară în ziua de 13 decembrie 2012;
Având în vedere Expunerea de motive prezentată de Primarul Municipiului Oneşti – Victor Laurenţiu Neghină, Raportul de specialitate al Direcţiei Economico-Financiare şi Avizul Comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură şi administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ.   Vezi aici...