Autorizare Societăți Comerciale

Consiliul Local al municipiului Oneşti, judeţul Bacău, întrunit în sedinţă ordinară, în ziua de 13 decembrie 2012;

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Oneşti – Laurenţiu Victor Neghină, raportul de specialitate al Compartimentului Control Comercial, prin care se propun unele condiţii pentru exercitarea activităţilor comerciale şi de prestări servicii în municipiul Oneşti începând cu anul 2013 şi Avizul Comisiei de specialitate a consiliului local.    Vezi aici...