Centrala Telefonica - Primaria Municipiului ONESTI -- 0234.324.243 +++ Registratura Generala -- 0234.324.243 int.217 +++ Directia Economico-Financiara -- 0234.324.243 int.215 +++ Monitorizare Servicii Publice -- 0234.324.243 int.247 +++ Directia Administrativa -- 0234.312.530 +++ Achizitii Publice -- 0234.317.132 +++ Cadastru si Registru agricol -- 0234.324.243 int.220 +++ Birou Tehnic Investitii -- 0234.326.699 +++ Resurse Umane -- 0234.312.800 +++ Directia Urbanism -- 0234.324.243 int.222 +++ Evidenta populatiei -- 0234.317.779 +++ Impozite si taxe locale -- 0234.324.243 int.213 +++ Accesare Fonduri Europene -- 0234.310.142 +++ IT&C -- 0234.312.538 +++ Baze Sportive -- 0234.312.203 +++ Fond Locativ -- 0234.319.973 +++ Stare Civila -- 0234.324.248 +++ Directia de Asistenta Sociala -- 0234.318.320 +++ Piata, Bazar, Obor -- 0234.314.056 +++ Domeniul public si privat -- 0234.325.031

   

Sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Oneşti - 27 februarie 2014, ora 14

Consiliul Local al Municipiului Oneşti, judeţul Bacău se convoacă în şedinţă ordinară pentru data de 27 februarie 2014, ora 14,00, şedinţă ce va avea loc la sediul consiliului local cu următoarea propunere de ordine de zi

Vezi aici documentul integral

Vezi aici proiectele integral

Reorganizare licitatie - Perchiului 1

Primăria municipiului  Oneşti, cu sediul în B-dul Oituz, nr.17, reorganizează în ziua de 14.03.2014, ora10, licitaţia publică deschisă, cu oferta în plic închis, destinată atribuirii contractului de închiriere pentru suprafaţa de teren de 50,00mp, situată în  Str. Perchiului, nr.1, pentru o perioadă de 4ani şi 3luni,