EVIDENTA POPULATIEI -- 0234.317.779 +++ Stare Civila -- 0234.324.248 +++ Centrala Telefonica - Primaria Municipiului ONESTI -- 0234.324.243 +++ Registratura Generala -- 0234.324.243 int.217 +++ Directia Economico-Financiara -- 0234.324.243 int.215 +++ Monitorizare Servicii Publice -- 0234.324.243 int.247 +++ Directia Administrativa -- 0234.312.530 +++ Achizitii Publice -- 0234.317.132 +++ Cadastru si Registru agricol -- 0234.324.243 int.220 +++ Birou Tehnic Investitii -- 0234.326.699 +++ Resurse Umane -- 0234.312.800 +++ Directia Urbanism -- 0234.324.243 int.222 +++ Evidenta populatiei -- 0234.317.779 +++ Impozite si taxe locale -- 0234.324.243 int.213 +++ Accesare Fonduri Europene -- 0234.310.142 +++ IT&C -- 0234.312.538 +++ Baze Sportive -- 0234.312.203 +++ Fond Locativ -- 0234.319.973 +++ Stare Civila -- 0234.324.248 +++ Directia de Asistenta Sociala -- 0234.318.320 +++ Piata, Bazar, Obor -- 0234.314.056 +++ Domeniul public si privat -- 0234.325.031

Raport de evaluare

                                       


 

             Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001

       

 

         Raport de evaluare pentru anul 2022 a implementarii Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

         Raport de evaluare pentru anul 2021 a implementarii Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

         Raport de evaluare pentru anul 2020 a implementarii Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

         Raport de evaluare pentru anul 2019 a implementarii Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

         Raport de evaluare pentru anul 2018 a implementarii Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

         Raport de evaluare pentru anul 2017 a implementarii Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

          Raport de evaluare pentru anul 2016 a implementarii Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

          Raport de evaluare pentru anul 2015 a implementarii Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

          Raport de evaluare pentru anul 2014 a implementarii Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public