Serviciul administrativ 0234 312.530/ +++ Comp. cadastru si registru agricol 0234.317.129/ +++ Serviciul fond locativ 0234 319.973/ +++ Serviciul tehnic 0234 324.243 int 514/ +++ Biroul aprovizionare 0234 317.237/ +++ Serviciul baze sportive 0234 312.203/ +++ Serviciul monitorizare 0234 312.800/ +++ Serviciul IT&C 0234 312.538/ +++ Serviciul tehnic investitii 0234 326.699/ +++ Serviciul resurse umane 0234 312.800/ +++ Dir. urbanism 0234 324.243 int 419/ +++ Dir. economica-financiara 0234 324.243 int 531/ +++ Evidenta populatiei 0234 317.779/ +++ Impozite si taxe 0234 323.830/ +++ Integrare europeana 0234 310.412/ +++ Stare civila 0234 324.248/ +++ Asistenta sociala 0234 318.320/ +++ Piata, bazar, obor 0234 315.056/ +++ Domeniul public si privat 0234 325.031/

Rezultate obtinute la Concursurile profesionale SVSU


        Reguli de comportare in caz de producere Accident chimic  sau Alte tipuri de risc!


 

In data de 30.06.2016, pe Stadionul orașului Târgu Ocna, a avut loc faza locală a concursurilor profesionale al serviciilor voluntare pentru situații de urgență.

Lotul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Onesti, compus din: Șef  lot : Matasă Laura  si  Concurenți: Manea Neculai, Botea Iulian Silviu, Veșcă Claudiu, Visoiu Cosmin Ștefan, Gheorghiță Robert, Racoș Alexandru, Bradea Ionut, Grămadă Cosmin Alin,  Popescu Victor Cristian și Forcoș Bogdan, a obținutLocul III la următoarele probe: ”Pista cu obstacole pe 100 m”, ”Ștafeta 4 x 100 m” și ”Dispozitivul de intervenție”.