Serviciul administrativ 0234 312.530/ +++ Comp. cadastru si registru agricol 0234.317.129/ +++ Serviciul fond locativ 0234 319.973/ +++ Serviciul tehnic 0234 324.243 int 514/ +++ Biroul aprovizionare 0234 317.237/ +++ Serviciul baze sportive 0234 312.203/ +++ Serviciul monitorizare 0234 312.800/ +++ Serviciul IT&C 0234 312.538/ +++ Serviciul tehnic investitii 0234 326.699/ +++ Serviciul resurse umane 0234 312.800/ +++ Dir. urbanism 0234 324.243 int 419/ +++ Dir. economica-financiara 0234 324.243 int 531/ +++ Evidenta populatiei 0234 317.779/ +++ Impozite si taxe 0234 323.830/ +++ Integrare europeana 0234 310.412/ +++ Stare civila 0234 324.248/ +++ Asistenta sociala 0234 318.320/ +++ Piata, bazar, obor 0234 315.056/ +++ Domeniul public si privat 0234 325.031/

Exerciţiu de alarmare – evacuare în cazul producerii unui cutremur, desfășurat la Colegiul Național ”Grigore Moisil”

In data de 09.03.2017  a avut loc  Exerciţiu de alarmare – evacuare în cazul producerii unui cutremur, desfășurat la Colegiul Național  ”Grigore Moisil”,

 

Exercițiu a fost condus de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Maior Constantin Ene” al județului Bacău, conform ”Planului de pregătire profesiolană anuală și lunară pe teme și exerciții pentru anul 2017”. La acţiunile de intervenţie au participat 10 membrii din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Onești : Șef S.V.S.U. – Matasă Laura, Șef Formație Intervenție – Manea Neculai, salvatori din cadrul echipelor specializate de intervenție - Crișan Cezar Colin,  Botea Iulian Silviu, Bradea Ionut, Popescu Victor, Gheorghiță Robert, Chiosa Liliana, Racoș Alexandru, Grămadă Cosmin Alin,  Compartimentul Protecția Civilă : Oprișor Traian, Dinu Adrian si din cadrul Colegiului Național  ”Grigore Moisil” : 40 cadre didactice si 650 elevi.

Comitetul Local pentru Situații de Urgență Onești, Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Onești și Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Maior Constantin Ene” al județului Bacău , au acționat conform concepției și Planului de desfășurare, pentru limitarea și înlăturarea efectelor unui cutremur de pământ .

Exerciţiul urmăreşte testarea capabilităţilor de intervenţie şi de răspuns a forţelor implicate, precum şi viabilitatea planurilor structurilor cu atribuţii în managementul tipurilor de risc.

       
   

Rezultate obtinute la Concursurile profesionale SVSU


        Reguli de comportare in caz de producere Accident chimic  sau Alte tipuri de risc!


 

In data de 30.06.2016, pe Stadionul orașului Târgu Ocna, a avut loc faza locală a concursurilor profesionale al serviciilor voluntare pentru situații de urgență.

Lotul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Onesti, compus din: Șef  lot : Matasă Laura  si  Concurenți: Manea Neculai, Botea Iulian Silviu, Veșcă Claudiu, Visoiu Cosmin Ștefan, Gheorghiță Robert, Racoș Alexandru, Bradea Ionut, Grămadă Cosmin Alin,  Popescu Victor Cristian și Forcoș Bogdan, a obținutLocul III la următoarele probe: ”Pista cu obstacole pe 100 m”, ”Ștafeta 4 x 100 m” și ”Dispozitivul de intervenție”.