Viceprimar

 

Viceprimar:  Ionuț  HOZOI 


Dispoziție  PRIMAR, nr. 1011 din 07.10.2019 - privind delegarea unor atribuții Viceprimarului